سلب مسئولیت

ما تمامی اکانت های مربوط به hawijapp را شبکه های اجتماعی حذف کردیم و اگر اکانتی با این نام در شبکه های اجتماعی ساخته شد ، متعلق به ما نیست و ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال این گونه موارد نداریم.